Rozmiar czcionki: T  T+  T++     Kontrast: C1  C2  C3    Wersja klasyczna
MIEJSKO-GMINNA BIBLITEKA PUBLICZNA W PRASZCE

Zapraszamy do skorzystania z Katalogu komputerowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Praszce.

 

 

 

 

 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


Aktualne wytyczne organizacyjne


Na podstawie obowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów z 4 czerwca i rozporządzenia zmieniającego z 11 czerwca biblioteki publiczne i naukowe mogą udostępniać zbiory do 25 czerwca 2021 roku pod warunkiem zapewnienia, aby w pomieszczeniu dostępnym dla osób korzystających ze zbiorów biblioteki przebywała jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni takiego pomieszczenia, z wyłączeniem bibliotekarzy. Natomiast od 26 czerwca do 31 sierpnia 2021 roku limit ten wynosi jednocześnie nie więcej niż 15 osób albo 1 osoba na 10 m2 powierzchni pomieszczenia, z wyłączeniem bibliotekarzy. Do limitu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie wlicza się osób w pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19. W obowiązujących przepisach prawnych nie ma wskazanego sposobu potwierdzenia, czy osoba jest zaszczepiona zgodnie z definicją zawartą w §3 ust. 2 pkt 14 rozporządzenia z dnia 11 czerwca 2021 roku. Jeżeli przepisy zostaną zmienione Biblioteka Narodowa wyda uaktualnioną rekomendację lub przedstawi opinię prawną w tym zakresie.

Użytkownicy biblioteki, jak i wszyscy jej pracownicy zobowiązani są do zasłaniania nosa i ust tylko maseczką, niezależnie od przestrzeni, w jakiej przebywają.

Decyzję o otwarciu lub zamknięciu wypożyczalni i czytelni podejmuje dyrektor biblioteki. Przy podejmowaniu decyzji należy wziąć pod uwagę warunki lokalowe, czas przebywania osób w czytelniach oraz lokalną sytuację epidemiczną. Dyrektor biblioteki może wprowadzić dodatkowe warunki korzystania z biblioteki przez użytkowników zgodnie z jego uprawnieniami dotyczącymi kierowania instytucją.

Udostępnianie zbiorów

Podczas pobytu w bibliotece obowiązkowe jest dla użytkowników i bibliotekarzy zakrywanie nosa i ust poprzez użycie maseczek oraz dezynfekowanie rąk przed wejściem do budynku. Zaleca się ustawienie przesłony ochronnej (np. z pleksi) w punkcie kontaktu (np. na ladzie bibliotecznej) użytkownika z bibliotekarzem. Po przyjęciu zwracanych książek od użytkownika należy każdorazowo zdezynfekować blat, na którym leżały książki. Obowiązkowe jest zachowanie dystansu co najmniej 1,5 m między osobami przebywającymi w bibliotece. Należy zapewnić wskazane na początku limity osób przebywających w pomieszczeniach biblioteki w podanych okresach ich obowiązywania.

Biblioteka Narodowa rekomenduje wprowadzenie przerw w trakcie otwarcia biblioteki obejmujących wietrzenie pomieszczeń, dezynfekcję blatów, podłóg i klamek oraz częstsze mycie podłóg. Ponadto rekomenduje dezynfekcję stanowisk komputerowych i innych elementów peryferyjnych komputera po każdym czytelniku, a także samoobsługowych skanerów
Organizacja imprez, spotkań i zebrań

Do czasu zniesienia stanu epidemii Biblioteka Narodowa rekomenduje organizację spotkań i wydarzeń na otwartym powietrzu lub online. Organizacja wydarzeń w pomieszczeniach nie jest rekomendowana w miejscowościach, w których występują przypadki zakażeń.

Na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z 4 czerwca (§ 9 ust. 38a) i rozporządzenia zmieniającego z 11 czerwca (§ 9 ust. 38c) organizacja spotkań i wydarzeń w pomieszczeniach przez biblioteki publiczne i naukowe jest dopuszczalna: 
– do 25 czerwca 2021 roku pod warunkiem zapewnienia: udziału nie więcej niż 15 osób i przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy uczestnikami oraz zakrywaniu ust i nosa przez wszystkich uczestników i organizatorów,
– od 26 czerwca do 31 sierpnia 2021 roku pod warunkiem zapewnienia: udziału nie więcej niż 15 osób albo 1 osoby na 10 m2 powierzchni takiego pomieszczenia, przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy uczestnikami oraz zakrywaniu ust i nosa przez wszystkich uczestników i organizatorów.

 
Szanowni Czytelnicy,

w związku z pandemią COVID-19 i wprowadzeniem lockdownu na terenie całego kraju, informujemy, że od 22 marca 2021 roku (poniedziałek) zachowana zostaje możliwość wypożyczeń zbiorów naszej biblioteki głównej oraz filii (przy obowiązujących obostrzeniach sanitarnych); nadal zamknięte pozostają czytelnie oraz stanowiska komputerowe.

Dyrektor Biblioteki Publicznej w Praszce informuje ponadto, że wobec dynamicznej sytuacji pandemicznej i ew. lokalnego wzrostu zachorowań, na mocy przysługujących mu uprawnień, czasowo ograniczy korzystanie z Biblioteki, o czym poinformuje w osobnym komunikacie.


Drodzy Czytelnicy,


informujemy, że WIGILIĘ BOŻEGO NARODZENIA, 24 grudnia 2020 r. nasza Biblioteka będzie nieczynna.
31.12.2020 r.(SYLWESTER) będzie czynna od 9.00 do 13.00
Zapraszamy!

----------------------------------------------------------------------

 

Drodzy Czytelnicy,

od 1 grudnia 2020 r. (wtorek) możliwe już będzie wypożyczanie książek i prasy w Bibliotece Głównej w Praszce oraz Filiach.

Wypożyczanie odbywa się z maksymalnym ograniczeniem kontaktów bezpośrednich, zgodnie z rekomendacjami Biblioteki Narodowej. Obowiązuje nakaz noszenia maseczek zasłaniających usta i nos, dezynfekcji rąk. Czytelnia oraz wolny dostęp do regałów z książkami czasowo niedostępne.

Zapraszamy, posiadamy już gotowe do wypożyczenia liczne i ciekawe nowości wydawnicze 😊

Biblioteka w Praszce czynna od 9.00 do 17.00 (soboty nieczynne)

Filie biblioteczne – godziny pracy bez zmian

-------------------------------------------------------------------


Na podstawie § 6 ust. 11a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów
w związku z wystąpieniem stanu epidemii
, wprowadzono ograniczenie prowadzenia działalności przez biblioteki publiczne
i naukowe, polegające na zakazie:

  • -udostępniania zbiorów czytelnikom i użytkownikom,
  • -organizacji wydarzeń z udziałem publiczności

Zgodnie z ww. informacją, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
w Praszce wraz z filiami w Strojcu, Wierzbiu, Ganie i Kowalach- będzie nieczynna dla Czytelników od 7 do 29 listopada 2020 r.

Wypożyczone książki i czasopisma zostaną automatycznie prolongowane.

W czasie zamknięcia dla Użytkowników, porządkujemy księgozbiór, odbieramy od Państwa propozycje zamówień (telefonicznie
i mailowo) oraz przygotowujemy do wypożyczenia zakupione wcześniej liczne nowości książkowe. Zapraszamy, mając nadzieję na szybkie spotkanie!

O ew. zmianach będziemy informować na bieżąco.

-------------------------------------------------------------------------


UWAGA!!!


W związku z zapowiedzią zamknięcia dla Użytkowników instytucji kultury, wynikającą z dużego przyrostu zakażeń koronawirusem, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Praszce zostanie zamknięta dla Czytelników od 7 do 29 listopada 2020 roku.


W tym okresie nie będzie działała również czytelnia główna oraz filie biblioteczne w Strojcu, Kowalach, Ganie
i Wierzbiu.

Złożone zamówienia będą możliwe do odbioru
w terminie do 6 listopada (piątek) 2020 r.
w godzinach 9.00-18.00.

O ewentualnych zmianach poinformujemy
w osobnym komunikacie.


_____________________________________________________________________________________________

 

Wychodząc naprzeciw potrzebom i biorąc pod uwagę reżim sanitarny oraz warunki lokalowe, informujemy o nowych godzinach otwarcia Biblioteki Publicznej w Praszce dla naszych Czytelników od 1 września 2020 r.:

poniedziałek – piątek 9.00 – 17.00

soboty nieczynne


Zapraszamy serdecznie! :) 


Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy!
Cieszymy się, że nareszcie jesteście z nami i możemy dzielić się z Państwem tym, co najcenniejsze- naszym księgozbiorem, w zamian zaś otrzymywać  emocje, czytelnicze wrażenia, ciekawe rozmowy i mnóstwo serdeczności. Jednakże z powodów tak licznego zainteresowania i natężenia ruchu
(z którego niezmiernie się cieszymy i prosimy o więcej!:)), w tych trudnych czasach, musimy dla wspólnego bezpieczeństwa, dostosować wymogi sanitarne i zmienić godziny otwarcia dla Czytelników. Dlatego też od 6 maja 2020 r. do odwołania WYPOŻYCZALNIA Biblioteki Publicznej w Praszce czynna będzie dla Czytelników od 10.00 do 16.00 (godziny otwarcia filii bez zmian).
Zostańcie z nami w nowych godzinach, zapraszamy serdecznie!


Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy!
Miło nam poinformować, że w porozumieniu z organizatorem oraz po konsultacji ze służbami sanitarnymi, na podstawie decyzji Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Praszce, od 4 maja 2020 r. wypożyczalnia naszej Biblioteki wraz z filiami zostanie otwarta dla Czytelników i czynna
w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-18.00 (uwaga! W soboty Biblioteka główna w Praszce nieczynna do odwołania; godziny otwarcia filii bez zmian).

Dodatkowo (do odwołania) wprowadza się następujące zasady bezpieczeństwa sanitarnego:
1. Czytelnicy proszeni są o wchodzenie do pomieszczenia Biblioteki pojedynczo oraz w maseczce
2. Zwracane książki i czasopisma zostaną każdorazowo zabezpieczone
i wyłączone z użytkowania (na podstawie rekomendacji Biblioteki Narodowej)
3. Egzemplarze wypożyczanych książek oraz gazet podawane będą Państwu wyłącznie przez bibliotekarzy- Czytelnicy zobligowani są pozostać
w wyznaczonym miejscu, poza przestrzenią wolnego dostępu do księgozbioru

Pracownicy biblioteki bezwzględnie stosują się do zasad profilaktycznych przedstawianych i aktualizowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny i Ministerstwo Zdrowia.

W widocznym miejscu przestrzeni dla czytelnika oraz w  gablocie informacyjnej umieszczone są odpowiednie szczegółowe  instrukcje dla Czytelników.

Uwaga! Czytelnia (przegląd prasy i książek na miejscu) oraz korzystanie ze stanowiska komputerowego i łącza internetowego - zostają zawieszone do odwołania.

Rekomendacja Biblioteki Narodowej, dotycząca uruchomienia czytelń na terenie całego kraju, zostanie ogłoszona osobnym komunikatem po znaczącym zmniejszeniu liczby zakażeń lub odwołaniu stanu epidemii i konsultacji ze służbami sanitarnymi.

Przez długi czas izolacji pracowaliśmy, selekcjonując księgozbiór
i opracowując dla Państwa wiele interesujących publikacji  oraz nowości książkowych, m.in. o tematyce obyczajowej, historycznej, sensacyjnej, popularnonaukowej, dziecięcej i młodzieżowej.

Zapraszamy serdecznie!


UWAGA!
Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Praszce informuje, że zgodnie z decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 marca 2020 r., w trosce o wspólne bezpieczeństwo i zdrowie, Biblioteka Publiczna w Praszce wraz z filiami w Kowalach, Strojcu, Ganie oraz Wierzbiu będzie nieczynna do odwołania.

Uwaga! Nie przyjmujemy zwrotów książek! Wszystkie wypożyczone książki będą automatycznie prolongowane.

O każdej kolejnej zmianie będziemy informować na naszej stronie internetowej, gablocie informacyjnej oraz na stronie Urzędu Miejskiego
w Praszce.

23 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, ustanowiony przez UNESCO. "Moc książek powinna być wykorzystywana do walki z izolacją" - podkreśla UNESCO w przesłaniu tegorocznego święta.

Zdj. ilustracyjne /123RF/PICSEL

"Bardziej niż kiedykolwiek, w czasach, gdy większość szkół na całym świecie jest zamknięta, a ludzie pozostają zamknięci w domach, moc książek powinna być wykorzystywana do walki z izolacją, wzmacniania więzi między ludźmi, poszerzania horyzontów, stymulowania naszych umysłów i kreatywności. Czytając i obchodząc Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich 2020, możemy otworzyć się na innych pomimo dystansu i podróżować dzięki wyobraźni. (...) Tworząc poczucie wspólnoty poprzez wspólne odczyty i wspólną wiedzę, czytelnicy na całym świecie mogą się łączyć i wzajemnie pomagać w ograniczaniu samotności związanej z kwarantanną" - napisano w przesłaniu UNESCO na tegoroczne święto.

 

UWAGA!
Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Praszce informuje, że w związku z podjęciem zdecydowanych kroków, mających na celu zatrzymanie szerzenia się zagrożenia zdrowotnego, w terminie 12.03-29.03.2020 r. zawieszona zostaje działalność Biblioteki Publicznej w zakresie użytkowania, wypożyczania/zwrotu zbiorów oraz organizowania imprez artystycznych.

„(…) sztab kryzysowy z udziałem ministra kultury i dziedzictwa narodowego zdecydował o czasowym zamknięciu instytucji kultury, filharmonii, oper, teatrów, muzeów, kin, bibliotek oraz szkół, uczelni wyższych i placówek szkolnictwa artystycznego.” (komunikat MKiDN, 11 III 2020)

  

Z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci
Biblioteka Publiczna w Praszce zaprasza dzieci na
spotkanie z pisarzem i podróżnikiem Romanem Pankiewiczem,
które odbędzie się 10 kwietnia 2019 r. (środa) o godz. 11.15
(ze względów organizacyjnych korzystamy z sali Muzeum)

Narodowe Czytanie (podsumowanie)

8 września 2018 r. w deszczowych okolicznościach przyrody odbyła się 7. edycja akcji społecznej ogólnopolskiego Narodowego Czytania w Praszce. Uroczystą galę, przypadającą w 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę, otworzył Pan Jarosław Tkaczyński, burmistrz naszego miasta, wskazując na potrzebę świadomego tworzenia oraz pielęgnowania naszej tożsamości, tradycji i kultury.

W tym roku ludzie ze świata praszkowskiej kultury i nauki wzięli na warsztat „Przedwiośnie” Stanisława Żeromskiego oraz teksty z „Antologii niepodległości” (fragmenty „Pana Tadeusza” A. Mickiewicza). Klasykę polskiej literatury przy wtórze muzyki Fryderyka Chopina i Wojciecha Kilara  można było usłyszeć już od godziny 10 na Placu Grunwaldzkim (rynek).

Wszyscy, którym nie straszny był deszcz i przyszli tego dnia na rynek z własnymi egzemplarzami „Przedwiośnia”, mogli uzyskać okolicznościowy stempel przygotowany specjalnie z okazji Narodowego Czytania 2018, a także wymienić się spostrzeżeniami na temat literatury i języka ojczystego. Deszczowe rozmowy umilała pyszna bibliotekarska szarlotka oraz kawa serwowane na praszkowskim rynku.

Chętnych do czytania w następnym roku serdecznie zapraszamy i prosimy o zgłoszenie się do naszej Biblioteki. Wszystkim współtworzącym kulturę czytania (i nie tylko) serdecznie gratulujemy i dziękujemy za współpracę.

Biblioteka Publiczna bardzo serdecznie dziękuje M-GOKiS i Muzeum w Praszce za zaangażowanie i pomoc w organizacji ww. akcji.

Galeria zdjęć


08.09.2018 r. - Narodowe Czytanie

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Praszce wraz z M-GOKiS i Muzeum zaprasza na kolejną edycję akcji promującej czytelnictwo i język polski pt. NARODOWE CZYTANIE 2018. Tegoroczna odsłona Narodowego Czytania odbywa się w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Lekturą Narodowego Czytania na kulminację akcji 8 września 2018 roku jest "Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego.

Narodowe Czytanie 2018 w Praszce: 8 września, godz. 10.00, Plac Grunwaldzki Szczegółowe informacje oraz materiały do pobrania w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Praszce
27.04.2018 r. - Maluchy w bibliotece

27 kwietnia 2018 r. najmłodsza grupa dzieci z Publicznego Przedszkola nr 2 w Praszce  udała się na wycieczkę do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Praszce.

We wnętrzu biblioteki znajdowały się wystawione na stolikach pięknie wydane książeczki dla dzieci, a na tablicy widniały postacie kolorowanki- bohaterowie bajek. Przedszkolaki z wielką radością zapoznały się z magicznym dla nich miejscem. Kilkoro z nich bywało wcześniej w bibliotece ze swoimi rodzicami. Jednak dla zdecydowanej większości była to pierwsza wizyta wśród tak wielkiego księgozbioru. Pierwszy kontakt z książką dzieci miały bardzo wcześnie, ponieważ bliscy czytają im często, na przykład przed snem na dobranoc. W przedszkolu również nie ma takiego dnia, aby nie przeczytać choć jednej bajki czy opowiadania. Pani Dyrektor przedstawiła dzieciom wierszowane zasady odpowiedniego zachowania się w bibliotece i spytała o ulubione książeczki. 3- latki wysłuchały piosenki o książce i magicznych przygodach w niej opisanych, poznały też miejsce, którym można czytać książki, prasę, korzystać z Internetu- czytelnię. Dzieci otrzymały do pokolorowania zakładki do książeczek i z pomocą pań nauczycielek stworzyły każde własną zakładkę.

Wycieczka do biblioteki dostarczyła dzieciom wiele informacji, zadowolenia i satysfakcji. Dzieci złożyły obietnicę, że niedługo wrócą do biblioteki, aby wypożyczyć swoje ulubione bajki.

Zdjęcia z odwiedzin przedszkolaków17.04.2018 r. -Podsumowanie spotkania autorskiego z Arturem Zygmuntowiczem "Białoruś- kraina kontrastów"

Białoruś oczami i piórem Artura Zygmuntowicza, autora książki-reportażu "Białoruś- kraina kontrastów". Spojrzenie świeże i nietypowe, zaskakujące nawet dla tych, którzy już znają kraj pod rządami Łukaszenki i prawdziwie odkrywcze dla tych, dla których Białoruś to wciąż "terra incognita".

Spotkanie uatrakcyjniła prezentacja multimedialna, pokaz slajdów, fragmenty filmów. Nietypowe jak na spotkanie autorskie wystąpienie, pełne humoru, ciekawych opowieści i anegdot.

Uzbrajamy się w cierpliwość i oczekujemy na zapowiedziane kolejne spotkanie z pisarzem, tym razem dotyczące... Zanzibaru.

Zdjęcia ze spotkaniaMateriały do pobrania:
karta konkursowa Zapraszamy do rozwiązania krzyżówki dotyczącej wiedzy o Henryku Sienkiewiczu. Rozwiązanie należy przesłać, lub złożyć w bibliotece do 10.11.2016 r.

Materiały do pobrania:
Regulamin konkursu

Biblioteka Publiczna w Praszce

zaprasza
na spotkanie autorskie
z

Barbarą Kosmowską

dnia 7.11.2014r. o godz. 18:30
w Bibliotece Plac Grunwaldzki 15

 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Praszce
Zaprasza
Na spotkanie z podróżnikiem


Romanem Pankiewiczem

Pt.: „Spotkanie z Islandią”


Dnia 4.04.2013 roku o godz. 18:00

W bibliotece
Po spotkaniu będzie można nabyć książkę „Islandia – trzeci żywioł” (cena 15,00zł).


Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Praszce
zaprasza wszystkich czytelników
na spotkanie z podróżnikiemLESZKIEM SZCZASNYM

pt.:"TURCJA-PIERWSZY KROK DO  ORIENTU"

Dnia 17.12.2012 r   o godz.  18:00   w bibliotece


Zakończenie akcji czytania bajek


Od 1.09. do 27.11. w bibliotece trwała akcja głośnego czytania bajek. Zakończenie odbyło się 27.11.2012 r gdzie dzieci swiętowały urodziny Kubusia Puchatka.


ZAPRASZAMY

na koncert muzyczny pt. "Żółty jesienny liść"
w wykonaniu Aleksandry Antoniewicz i Patryka Pilarskiego,
dnia 10.10.2012 (środa)
o godz.18:00 w bibliotece.

W trakcie spotkania wręczone zostaną nagrody laureatom konkursu
ph. "Rok
2012 Rokiem Józefa Ignacego Kraszewskiego"
ZAPRASZAMY

wszystkie dzieci

na słuchanie  głośnego czytania bajek
w ramach akcji CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM
w każdy worek
o godz. 17:30


Akcja trwać bedzie w naszej bibliotece od września do grudnia.


ZAPRASZAMY
na  "NOC BIBLIOTEK"
dn.11.05.2012 r (piątek)
od godz. 20:00 do godz.22:00

ph."Chcę malować świat kwiatów i pejzaży"
W kawiarnianej atmosferze Jerzy Sadecki  maluje obraz w bibliotece.ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE Z POEZJĄ I MUZYKĄ

gośćmi biblioteki będą:


Barbara Jędryszek i Michał Jędryszek

spotkanie  odbędzie się w bibliotece Pl.Grunwaldzki 15
12.03.2012 r. (poniedziałek) godz.18.oo


Zaproszenie
Materiały do pobrania:
Plakat


Zapraszamy czytelników i lubiących rowerowe wycieczki na spotkanie z podróżnikiemANDRZEJEM  ZADWORNYM

w dniu 7.12.2011 r o godz. 18,oo

Andrzej Zadworny podróżuje po świecie rowerem.Przejechał m.in.przez Rumunię,Turcję,Gruzję,Estonię.W lipcu br. brał udział w sztafecie "AFRYKA NOWAKA",podróżując przez Czad.
Laureat nagrody czasopisma "Rower Tour" z 2010 r w kategorii Europa za najciekawszą wyprawę roku.

Od 9.11.2011 r. zapraszamy do obejrzenia ekspozycji książek podróżniczych dostępnych w naszej bibliotece ph. "Podróżuj razem z nami
".


Zapraszamy wszystkoch czytelników na koncert muzyczny w wykonaniu AGNIESZKI PYZALSKIEJ i WIESŁAWA PYZALSKIEGO

w dn. 7.10.2011 r o godzinie 18,00
Przed koncertem rozstrzygnięcie konkursu "SŁAWNI MALARZE I ICH OBRAZY"


14.02.2011 w bibliotece odbyło się spotkanie autorskie z Marią Zenoną Morawiak pt."Miłość nie jedno ma imię".