O bibliotece

 

 

 

 

Biblioteka Publiczna w Praszce swe pierwsze księgi inwentarzowe ze zbiorami bibliotecznymi zakłada w lutym 1947 roku i od tego w roku książki są już udostępniane czytelnikom. Siedzibą biblioteki jest Prezydium Miejskie Rady Narodowej w Praszce (obecny Urząd Miejski
w Praszce).
W 1964 roku na obiekt dla potrzeb kultury zaadaptowana zostaje synagoga przy ul. Kościuszki; dobudowane pomieszczenia przeznaczone zostały dla Biblioteki Miejskiej w Praszce i Domu Kultury. Na przełomie października i listopada 1964 roku biblioteka zostaje przeniesiona do nowych pomieszczeń. Na koniec 1964 roku biblioteka posiadała 5.055 woluminów i 611 czytelników. W 1985 roku na czas remontu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury biblioteka zostaje przeniesiona do Zakładowego Domu Kultury przy ulicy Kopernika no okres 9 miesięcy.
W 1991 roku biblioteka posiadała 17.844 woluminy i 1897 czytelników, więc lokal przy ul. Kościuszki okazuje się za mały dla potrzeb bibliotecznych.

W styczniu 1992 roku biblioteka zostaje przeniesiona do budynku- kamienicy Muzeum
w Praszce przy Pl. Grunwaldzkim 15, gdzie znajduje się do chwili obecnej. Na koniec 2010 roku biblioteka posiada 21.729 woluminów i 2.161 czytelników.

W czytelni biblioteki udostępniane są słowniki i encyklopedie z księgozbioru podręcznego, kompendia z różnych dziedzin nauki oraz bieżące czasopisma. Biblioteka posiada stanowisko komputerowe z bezpłatnym dostępem do Internetu.

Do cennych nabytków biblioteki należą Encyklopedia Powszechna S. Orgelbranda z ilustracjami
i mapami z lat 1899–1904, tomy 1-16.

W zbiorach biblioteki znaleźć można nowości z literatury popularno-naukowej, literatury pięknej dla dorosłych oraz literatury dla dzieci i młodzieży.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Praszce posiada cztery filie biblioteczne: w Ganie, Kowalach, Strojcu i Wierzbiu.